NivuFlow 750

Mengdemåler-Nivus

For ultrasonisk mengdemåling selv under vanskelige forhold

  • WWTPs
  • Kanal nettverk
  • Utslippsstrukturer
  • Industrielt avløps nettverk
  • Utslipp
  • Drenering
  • Returslam
  • Resirkulering
  • og mye mer …

Tilkoblings alternativer ved hjelp av inntak foran på senderen sikrer raske og pålitelige koblinger samt raskt bytte av sender uten verktøy. Den moderne menybaserte driften med roterende trykknapp og lettlest fargeskjerm tillater rask og enkel igangsetting av målesystemet på stedet. Ekstra inngangsenhet eller programvare er ikke nødvendig.

Nye numeriske utslipps modeller som er lagret i senderens internminne tillater mer nøyaktige og pålitelige bestemmelser av strømningshastighet selv under vanskelige måleforhold. Basert på ultrasonisk krysskorrelasjonsmetode registrerer systemet enkelt hastigheter på forskjellige nivåer i strømningsprofilen hvor den virkelige 3D-strømningsprofilen er beregnet fra. Gjeldene faktorer som kanalform, utslipp og veggujevnheterer tatt i betraktning mens vannmengden beregnes.
NivuFlow 750 har raskest signal evaluerings algoritmer, Modbus TCP samt online-tilkobling via Internett.

Mengdemåling-Nivus

Mengdemåling i forskjellige typer rør

For mengdemåling i nivåer som starter på 3 cm opp til noen meter i kanaler og rør av ulike former og

dimensjoner er det et bredt utvalg av programspesifikke sensorer.

NivuFlow750 gir mulighet for fjernvedlikehold, fjerndiagnostikk og for fleksibel integrering i prosesskontrollsystemer og styrings nettverk.
Takket være den integrerte webserveren NivuFlow 750 er det en egen nettside tilgjengelig via TCP / IP. Denne gjør det mulig å koble enheten til det verdensomspennende Internettet så vel som til interne nettverk.

NivuFlow 750 vil være tilgjengelig fra august 2014!